• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Egzamin zawodowy PP 2017

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminów PDF 

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w tym nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, na podstawie której przeprowadzany jest egzamin.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021  PDF

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku dla podstawy programowej kształcenia w zawodach z 31 marca 2017r. PDF

Wewnętrzny harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2021  PDF

Część ogólna do informatorów  PDF

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • opiekun medyczny (532102)  PDF  
  Kwalifikacja
  MS.04  Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
 • technik masażysta (325402PDF
  Kwalifikacja
  MS.01  Świadczenie usług w zakresie masażu
 • technik usług kosmetycznych (514207)  PDF
  Kwalifikacja AU.61  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  Kwalifikacja AU.62  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
 • terapeuta zajęciowy (325907)  PDF
  Kwalifikacja MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdajacego wiedzy i umiejętnosci z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860).

Podstawa programowa kształcenia dla poszczególnych zawodów znajduje się w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2019 poz. 1707).

f t g m