• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2023 - Hostgator - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Zdjęcie budynku CKZiU - dziedziniec od ulicy ChętnikaPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 764 66 37

BEZPŁATNA NAUKA ZAWODU

w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym

po szkole średniej
(matura nie jest wymagana)

Prowadzimy też kursy
SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ

Odwiedź nas na Facebook'u
napisz: sekretariat@ckziu.ostroleka.pl

Uwaga opiekuni medyczni – uzupełniający kurs kwalifikacyjny – trwa rekrutacja

W celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych opiekunów medycznych na terenie całego kraju został uruchomiony Projekt pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”. Projekt skierowany jest do opiekunów medycznych z obszaru całego kraju, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu przed dniem 1 września 2021 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych, poprzez udział w kursie kwalifikacyjnym, co umożliwi uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie (dotyczy kwalifikacji Z.04 czy MS.04, obecnie MED.14 – Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej).

Poniżej linki umożliwiające pozyskanie szczegółowych informacji, w tym o programie i harmonogramie zajęć:

https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/react-om-kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych

https://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_1122/text_images/Regulamin%20udzia%C5%82u%20w%20projekcie%20akcept%20DP%20podpis%20EMA%20i%20CMKP.pdf

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/12/akcept-MZ_Program-kursu-kwalifikacyjnego-dla-opiekunow-medycznych_REACT-EU_25.11.2022-2.pdf

Ulotka: kursy maturalne - j.polski, matematyka, 30 godz. - zapisy do końca stycznia 2023

Plakat rekrutacyjny zima 2022: Podolog, Technik BHP, Technik sterylizacji medycznej

Gielda zawodow medycznych


 

Procedury bezpiecznego postępowania w czasie pandemii Covid-19
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

PDF


 

logo mazowsze

f t g m