• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Hostgator - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Gogło PolskiPUBLICZNA
SZKOŁA POLICEALNA

ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 764 66 37

Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna

BEZPŁATNA NAUKA ZAWODU

w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym

po szkole średniej (matura nie jest wymagana)

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Sprawdź aktualną ofertę tanich kursów

Odwiedź nas na Facebook'u
napisz: kursy@ckziu.ostroleka.pl

Okładka infromatora edukacyjnego CKZiU w Ostorołęce - wydanie z okazji 25 lat Samorządu Województwa MazowieckiegoInformator edukacyjny CKZiU w Ostrołęce w formacie PDF [13.66 MB]

Gielda zawodow medycznych

Podolog   Technik farmaceutyczny   Higienistka stomatologiczna

Technik masazysta   Technik usług kosmetycznych   Technik BHP s

Terapeuta zajeciowy   Opiekun medyczny   Technik sterylizacji medycznej s

Bezpłatna nauka zawodu i płatne staże w szkole dla dorosłych 

W Ostrołęce i okolicy działa wiele szkół policealnych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, czy szkoła, w której chcemy się kształcić, jest szkołą publiczną, czy jest ona ośrodkiem egzaminacyjnym. Równie ważne jest wyposażenie pracowni szkolnych oraz doświadczenie kadry pedagogicznej.

Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna wchodząca w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, proponuje przyszłym uczniom najlepszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2024/2025 w zakresie niżej wymienionych zawodów:
• technik farmaceutyczny (2,5 roku)
podolog (2 lata)
higienistka stomatologiczna (2 lata)
asystentka stomatologiczna (1 rok)
terapeuta zajęciowy (2 lata)

• opiekun medyczny (1 rok)
• technik masażysta (2 lata)
• technik usług kosmetycznych (2 lata)
• technik sterylizacji medycznej (1 rok)
• opiekun w DSP (2 lata)
• technik BHP (1,5 roku)
• opiekun osoby starszej (2 lata)
• opiekunka środowiskowa (1 rok)
• opiekunka dziecięca (2 lata)
• asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok).

Bezpłatna szkoła znajdująca się w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 kształci od roku 2015. Jest to szkoła policealna zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Oferta szkoły obejmuje kształcenie w formie stacjonarnej, wieczorowej oraz zaocznej.

Szkoła, co ważne i nietypowe, zapewnia także dodatkowe kursy, szkolenia i płatne staże dzięki udziałowi w projekcie pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”, mającym na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego, którego głównym realizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Nauka w szkole policealnej kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, co daje możliwość uzyskania dyplomu nadającego kwalifikacje w zawodzie. Ponad 90% dotychczasowych absolwentów CKZiU zdało taki egzamin.

Dzięki temu, że szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, wszystkie egzaminy odbywają się w miejscu, w którym uczeń się kształci. Doskonale wyposażone, nowoczesne pracownie umożliwiają praktyczną naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową.
Zajęcia prowadzone są m. in w wielostanowiskowych, doskonale wyposażonych pracowniach przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, którzy są jednocześnie egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminującej.

Warto podkreślić fakt, iż zdawalność egzaminów zawodowych w CKZiU w Ostrołęce jest jedną z najwyższych w okolicy.

Jak wybrać kierunek żeby mieć zagwarantowaną pracę?

Szkoły policealne na bieżąco analizują i monitorują sytuację na rynku pracy, dlatego kierunki, jakie oferują, są dostosowane do zapotrzebowania.

Wybór kierunku zależy od zainteresowań danego kandydata. Dla osób, które łatwo nawiązują kontakt, mają pogodne usposobienie, myślą twórczo idealnymi kierunkami będą: opiekunka dziecięca lub terapeuta zajęciowy. Przez postępujący proces starzenia się wzrosło zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Warto więc wybrać takie zawody jak: opiekun medyczny, opiekun w domu pomocy społecznej i technik masażysta. Atrakcyjnym zawodem dla pań jest bez wątpienia cieszący się nieustającym zainteresowaniem i poszukiwany na rynku zawód kosmetyczki.

Aby zostać uczniem CKZiU wystarczy legitymować się świadectwem ukończenia liceum lub technikum (matura nie jest wymagana). Wiek kandydatów nie ma znaczenia.
W CKZiU istnieje też możliwość kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Od osób chcących uczyć się na takich kursach wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.ckziu.ostroleka.pl oraz w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6, tel.: 29 764 66 37.

Zapraszamy też do odwiedzenia fecebooka Centrum: https://www.facebook.com/ckziu.ostroleka/

Zaplanuj dobrze swoją przyszłość – zdobądź atrakcyjny zawód!

 

f t g m