• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2023 - Hostgator - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Zdjęcie budynku CKZiU - dziedziniec od ulicy ChętnikaPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 764 66 37

BEZPŁATNA NAUKA ZAWODU

w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym

po szkole średniej
(matura nie jest wymagana)

Prowadzimy też kursy
SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ

Odwiedź nas na Facebook'u
napisz: sekretariat@ckziu.ostroleka.pl

Ostatnie wolne miejsca!

Ostatnia szansa, aby od lutego podjąć naukę na nowym kierunku: podolog w Medyczno-Społecznej Szkole Policealnej w Ostrołęce.

Zapisz się do naszej szkoły i zdobądź nowy zawód - bezpłatnie, w przyjaznej atmosferze.

Słuchaczem naszej szkoły może zostać absolutnie każdy, bez względu na wiek. Wystarczy świadectwo ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana).
Dołącz do nas!

Proponujemy kształcenie policelne na kierunku podolog

Uwaga opiekuni medyczni – uzupełniający kurs kwalifikacyjny – trwa rekrutacja

W celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych opiekunów medycznych na terenie całego kraju został uruchomiony Projekt pt. „Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji opiekunów medycznych, odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju”. Projekt skierowany jest do opiekunów medycznych z obszaru całego kraju, którzy uzyskali kwalifikacje do wykonywania zawodu przed dniem 1 września 2021 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji opiekunów medycznych, poprzez udział w kursie kwalifikacyjnym, co umożliwi uzupełnienie wiedzy i umiejętności osób, które uzyskały kwalifikacje opiekuna medycznego przed wdrożeniem zmienionej podstawy programowej kształcenia w tym zawodzie (dotyczy kwalifikacji Z.04 czy MS.04, obecnie MED.14 – Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej oraz w zakresie przygotowania do pracy z pacjentem z COVID-19 oraz innymi chorobami zakaźnymi lub po przebytej chorobie zakaźnej).

Poniżej linki umożliwiające pozyskanie szczegółowych informacji, w tym o programie i harmonogramie zajęć:

https://www.cmkp.edu.pl/projekty-ue/react-om-kurs-kwalifikacyjny-dla-opiekunow-medycznych

https://zdrowie.gov.pl/uploads/pub/pages/page_1122/text_images/Regulamin%20udzia%C5%82u%20w%20projekcie%20akcept%20DP%20podpis%20EMA%20i%20CMKP.pdf

https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2022/12/akcept-MZ_Program-kursu-kwalifikacyjnego-dla-opiekunow-medycznych_REACT-EU_25.11.2022-2.pdf

 

Aktualnie trwają zapisy na kursy:

- Pierwsza pomoc przedmedyczna dzieciom i dorosłym,

- Chiropraktyka.

Przewidywany termin realizacji 4-5.02.2023 r.

Szczegółowe informacje i zapisy: 29 764 66 37 w. 103

Ulotka: kursy maturalne - j.polski, matematyka, 30 godz. - zapisy do końca stycznia 2023

Plakat rekrutacyjny zima 2022: Podolog, Technik BHP, Technik sterylizacji medycznej

logo mazowsze

f t g m