• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2020 - Hostgator - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

College 11OSTROŁĘCKI

"MEDYK"

ZAPRASZA

PUBLICZNA, POLICEALNA

BEZPŁATNA NAUKA ZAWODU
(matura nie jest wymagana)

Prowadzimy też kursy
KLIKNIJ I SPRAWDŹ OFERTĘ

Nauka w systemie

dziennym, wieczorowym, 
zaocznym

ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka

Tel.: 29 764-66-37

 

Uwaga!

Do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Kształcenie będzie się odbywało w trybie zdalnym z wykorzystaniem przede wszystkim MS Teams i e-dziennika.
Dla słuchaczy uczących się w zawodzie opiekun medyczny, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń-luty 2021 r.) będą zdawali końcowy egzamin zawodowy, w okresie do 29 listopada br. zostaną zorganizowane zajęcia praktyczne stacjonarnie (o szczegółach będziemy informować).

 

Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ostrołęce

dr Dorota Czyż

 

Uwaga!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 8 listopada br. nauczanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce będzie realizowane w całości, także zajęcia praktyczne, zgodnie z dotychczasowymi planami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (głównie przez platformę Microsoft Teams). Osoby mające problemy ze sprzętem lub Internetem mogą uczestniczyć w zdalnej edukacji w szkole. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Życzę dużo zdrowia
Dorota Czyż


 

Procedury bezpiecznego postępowania w czasie pandemii Covid-19
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

PDF


 

Plakat 2020 s   
  Asystentka stomatologiczna Technik masazysta s  Technik sterylizacji medycznej s  Technik uslug kosmetycznych s  Opiekun medyczny s  Terapeuta zajeciowy s  Asystent osoby niepelnosprawnej s  Opiekunka srodowiskowa s  Opiekun osoby starszej s  Opiekunka dziecieca s  Opiekun w DPS s  Technik BHP s


Studia pielegniarskie s


 UWAGA!

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
przedłużony został termin ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty do dnia 28 czerwca 2020 r.

W tym czasie prowadzone jest kształcenie na odległość.


logo mazowsze

f t g m