• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Rekrutacja do CKZiU w Ostrołęce

 

 

Bezpłatna nauka zawodu

w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym

 

 

 

ZAPRASZAMY

absolwentów liceów i technikó(matura nie jest wymagana) do kształcenia w

Medyczno-Społecznej Szkole Policealnej w Ostrołęce:

 1. Kierunek: Technik farmaceutyczny (dziennie) – 2,5 roku (NOWOŚĆ!)
 2. Kierunek: Podolog (wieczorowo) – 2 lata (NOWOŚĆ!)
 3. Kierunek: Higienistka stomatologiczna (dziennie/wieczorowo) – 2 lata (NOWOŚĆ!)
 4. Kierunek: Asystentka stomatologiczna (wieczorowo) – 1 rok
 5. Kierunek: Opiekun medyczny (wieczorowo) – 1,5 roku
 6. Kierunek: Technik masażysta (dziennie/wieczorowo) – 2 lata
 7. Kierunek: Terapeuta zajęciowy (dziennie/wieczorowo) – 2 lata
 8. Kierunek: Technik usług kosmetycznych (dziennie/zaocznie) – 2 lata
 9. Kierunek: Opiekunka dziecięca (dziennie/wieczorowo/zaocznie) – 2 lata
 10. Kierunek: Opiekun w domu pomocy społecznej (zaocznie) – 2 lata
 11. Kierunek: Opiekun osoby starszej (zaocznie) – 2 lata
 12. Kierunek: Opiekunka środowiskowa (zaocznie) – 1 rok
 13. Kierunek: Technik BHP (zaocznie) – 1,5 roku
 14. Kierunek: Asystent osoby niepełnosprawnej (zaocznie) – 1 rok
 15. Kierunek: Technik sterylizacji medycznej (zaocznie) – 1 rok

 


 

 

 

Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią
do podjęcia nauki w CKZiU.


U nas można zdobyć zawód lub dodatkowe kwalifikacje!

 

 

ul. Parkowa 6 (budynek po ZKN)

tel./fax 29 764-66-37

 


 

Wymagane dokumenty:

   • wniosek o przyjęcie do szkoły na druku szkolnym (do pobrania poniżej) lub w sekretariacie szkoły,

   • 2 aktualne fotografie legitymacyjne (35x45 mm),

   • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

   • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły),

   • dowód osobisty do wglądu.

 

Komplet dokumentów składamy w sekretariacie CKZiU w Ostrołęce, ul. Parkowa 6, pokój nr 29.

 

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły:

 • kandydat pełnoletni  PDF  Docx
 • kandydat niepełnoletni  PDF  Docx


Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, oraz uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa mazowieckiego którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykonywane będą na podstawie stosownych umów zawartych przez MWOMP z siedzibą w Płocku i finansowane będą  z udzielonej przez Województwo Mazowieckie dotacji na organizację zadań z zakresu medycyny pracy. Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby, jak i wydającej skierowanie szkoły.

W załączeniu znajduje się szczegółowy wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia medyczne dla poszczególnych powiatów.

W roku bieżącym MWOMP z siedzibą w Płocku oraz oddziały w Warszawie i Radomiu wykonują również bezpłatnie przedmiotowe badania dla uprawnionych osób z terenu województwa mazowieckiego.

Wykaz podmiotów wykonujących badania PDF

 


 

Dlaczego właśnie my?

Ponieważ:

   1. Zapewniamy:
   • przyjazną atmosferę,
   • komfortowe warunki lokalowe,
   • profesjonalną kadrę,
   • możliwość poznania rzeczywistych warunków pracy.
   1. Umożliwiamy:
   • zdobycie zawodu lub dodatkowych kwalifikacji,
   • wykorzystanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje i europejskiego certyfikatu EUROPASS umożliwiającego podjęcie pracy za granicą.
   1. Kontynuujemy dobrą tradycję kształcenia na wysokim poziomie wypracowaną przez 25 lat istnienia Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce.

 

Nasi uczniowie mają możliwość zakwaterowania

lub skorzystania z noclegów

w pobliskiej Bursie Regionalnej w Ostrołęce

Logo BursaOka

f t g m