• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Rekrutacja do CKZiU w Ostrołęce

 

 

Bezpłatna nauka zawodu

w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym

 

 

 

ZAPRASZAMY

absolwentów liceów i technikó(matura nie jest wymagana) do kształcenia w

Medyczno-Społecznej Szkole Policealnej w Ostrołęce:

 1. Kierunek: Technik farmaceutyczny (dziennie) – 2,5 roku
 2. Kierunek: Podolog (wieczorowo) – 2 lata
 3. Kierunek: Higienistka stomatologiczna (dziennie/wieczorowo) – 2 lata
 4. Kierunek: Asystentka stomatologiczna (wieczorowo) – 1 rok
 5. Kierunek: Opiekun medyczny (wieczorowo) – 1,5 roku
 6. Kierunek: Technik masażysta (dziennie/wieczorowo) – 2 lata
 7. Kierunek: Terapeuta zajęciowy (dziennie/wieczorowo) – 2 lata
 8. Kierunek: Technik usług kosmetycznych (dziennie/zaocznie) – 2 lata
 9. Kierunek: Opiekunka dziecięca (dziennie/wieczorowo/zaocznie) – 2 lata
 10. Kierunek: Opiekun w domu pomocy społecznej (zaocznie) – 2 lata
 11. Kierunek: Opiekun osoby starszej (zaocznie) – 2 lata
 12. Kierunek: Opiekunka środowiskowa (zaocznie) – 1 rok
 13. Kierunek: Technik BHP (zaocznie) – 1,5 roku
 14. Kierunek: Asystent osoby niepełnosprawnej (zaocznie) – 1 rok
 15. Kierunek: Technik sterylizacji medycznej (zaocznie) – 1 rok

 


 

 

 

Zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią
do podjęcia nauki w CKZiU.


U nas można zdobyć zawód lub dodatkowe kwalifikacje!

 

 

ul. Parkowa 6 (budynek po ZKN)

tel./fax 29 764-66-37

 


 

Wymagane dokumenty:

   • wniosek o przyjęcie do szkoły na druku szkolnym (do pobrania poniżej) lub w sekretariacie szkoły,

   • 2 aktualne fotografie legitymacyjne (35x45 mm),

   • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

   • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły),

   • dowód osobisty do wglądu.

 

Komplet dokumentów składamy w sekretariacie CKZiU w Ostrołęce, ul. Parkowa 6, pokój nr 29.

 

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły:

 • kandydat pełnoletni   
 • kandydat niepełnoletni    Docx


Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych, uczniów tych szkół, którzy podczas praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynniki szkodliwe lub warunki uciązliwe.

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy informuje, że badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych oraz uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa mazowieckiego którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykonywane będą na podstawie stosownych umów zawartych przez MWOMP z siedzibą w Płocku i finansowane będą  z udzielonej przez Województwo Mazowieckie dotacji na organizację zadań z zakresu medycyny pracy. Badania te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby, jak i wydającej skierowanie szkoły.

W załączeniu znajduje się szczegółowy wykaz podmiotów, z którymi zawarto umowy wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia medyczne dla poszczególnych powiatów.

W roku bieżącym MWOMP z siedzibą w Płocku oraz oddziały w Warszawie i Radomiu wykonują również bezpłatnie przedmiotowe badania dla uprawnionych osób z terenu województwa mazowieckiego.

Wykaz podmiotów wykonujących badania PDF

 


 

Dlaczego właśnie my?

Ponieważ:

   1. Zapewniamy:
   • przyjazną atmosferę,
   • komfortowe warunki lokalowe,
   • profesjonalną kadrę,
   • możliwość poznania rzeczywistych warunków pracy.
   1. Umożliwiamy:
   • zdobycie zawodu lub dodatkowych kwalifikacji,
   • wykorzystanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje i europejskiego certyfikatu EUROPASS umożliwiającego podjęcie pracy za granicą.
   1. Kontynuujemy dobrą tradycję kształcenia na wysokim poziomie wypracowaną przez 25 lat istnienia Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce.

 

Nasi uczniowie mają możliwość zakwaterowania

lub skorzystania z noclegów

w pobliskiej Bursie Regionalnej w Ostrołęce

f t g m