• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2021 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

College 11OSTROŁĘCKI

"MEDYK"

ZAPRASZA

PUBLICZNA, POLICEALNA

BEZPŁATNA NAUKA ZAWODU
(matura nie jest wymagana)

Prowadzimy też kursy
KLIKNIJ I SPRAWDŹ OFERTĘ

Nauka w systemie

dziennym, wieczorowym, 
zaocznym

ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka

Tel.: 29 764-66-37

Kurs Kinesiotaping www s

Masaz relaksacyjny s

Zapraszamy na kurs udzielania PIERWSZEJ POMOCY DZIECIOM I DOROSŁYM
poszerzony o procedury bezpieczeństwa uwzględniające COVID-19

 

I pomoc COVID 19 s

 

Uwaga!

Do 3 stycznia 2021 r. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych. Kształcenie będzie się odbywało w trybie zdalnym z wykorzystaniem przede wszystkim MS Teams i e-dziennika.
 

Dyrektor
Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ostrołęce

dr Dorota Czyż

 

Uwaga!

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do 8 listopada br. nauczanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce będzie realizowane w całości, także zajęcia praktyczne, zgodnie z dotychczasowymi planami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (głównie przez platformę Microsoft Teams). Osoby mające problemy ze sprzętem lub Internetem mogą uczestniczyć w zdalnej edukacji w szkole. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

Życzę dużo zdrowia
Dorota Czyż


 

Procedury bezpiecznego postępowania w czasie pandemii Covid-19
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

PDF


 

logo mazowsze

f t g m