• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Opiekunka środowiskowa

 

 

Opiekunka środowiskowa

 

 

okres nauki — 1 rok w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej,
 • sprawowania opieki nad osoba podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej,
 • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia,
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • miejskich ośrodkach pomocy społecznej,
 • domy pogodnej starości,
 • środowisko domowe podopiecznych,
 • domy dla przewlekle chorych,
 • domy samotnej matki,
 • domy pomocy społecznej,
 • świetlice środowiskowe,
 • dziennych domach opieki,
 • domach rencisty,
 • środowiskach domowych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • podstawy psychologii,
 • wybrane zagadnienia z socjologii,
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka,
 • organizacja opieki środowiskowej,
 • język migowy,
 • język obcy zawodowy w pomocy społecznej,
 • opieka i pielęgnacja człowieka,
 • aktywizacja osoby podopiecznego,
 • trening umiejętności społecznych.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr I  80 godzin, semestr II  80 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.05 – Świadczenie usług opiekuńczych odbywa się po zakończeniu nauki.

f t g m