• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Gogło PolskiPUBLICZNA
SZKOŁA POLICEALNA

ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 764 66 37

Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna

BEZPŁATNA NAUKA ZAWODU

w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym

po szkole średniej (matura nie jest wymagana)

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Sprawdź aktualną ofertę tanich kursów

Odwiedź nas na Facebook'u
napisz: kursy@ckziu.ostroleka.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów w zakładce >> KURSY <<

Kursy matura 2018

Kursy w CKU 


 

 

Tylko u nas
bezpłatna nauka zawodu i płatne staże!
Zapisz się już dziś!

 

W Ostrołęce i okolicy działa wiele szkół policealnych. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, czy szkoła, w której chcemy się kształcić, jest szkołą publiczną, czy tylko posiada uprawnienia szkoły publicznej. Istotne jest również, czy jest ona ośrodkiem egzaminacyjnym czy na egzamin będzie trzeba jechać do innej szkoły. Równie ważne jest wyposażenie pracowni szkolnych oraz doświadczenie kadry pedagogicznej.

Medyczno – Społeczna Szkoła Policealna i Medyczno – Społeczna Szkoła Policealna dla Dorosłych, wchodzące w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla którego organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, przekazują przyszłym uczniom najlepszą ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018 w zakresie niżej wymienionych zawodów:

 • terapeuta zajęciowy (2 lata)
 • opiekun medyczny (1 rok)
 • technik masażysta (2 lata)
 • technik BHP (1,5 roku)
 • technik usług kosmetycznych (2 lata)
 • opiekun osoby starszej (2 lata)
 • opiekunka środowiskowa (1 rok)
 • opiekun w DSP (2 lata).

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniu kandydatów i potrzebom rynku CKZiU uruchamia  od września 2017 naukę w trzech nowych, perspektywicznych zawodach:

 • technik sterylizacji medycznej (1 rok)
 • opiekunka dziecięca (2 lata)
 • asystent osoby niepełnosprawnej (1 rok).

W CKZiU istnieje też możliwość kształcenia na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

Bezpłatna szkoła znajdująca się w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 kształci od roku 2015 roku. Jest to szkoła policealna zarówno dla dorosłych, jak i dla młodzieży. Oferta szkoły obejmuje kształcenie w formie stacjonarnej, wieczorowej oraz zaocznej.

Szkoła, co ważne i nietypowe, zapewnia także dodatkowe kursy, szkolenia i płatne staże finansowane ze środków Unii Europejskiej.

Nauka w szkole policealnej kończy się zewnętrznym  egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, co daje możliwość uzyskania dyplomu nadającego kwalifikacje w zawodzie. Do dyplomu dołączony jest suplement w języku polskim oraz angielskim.

Dzięki temu, że szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, wszystkie egzaminy odbywają się w miejscu, w którym uczeń się kształci. Doskonale wyposażone, nowoczesne pracownie umożliwiają praktyczną naukę zawodu w rzeczywistych warunkach pracy. Ponadto szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe, którzy są jednocześnie egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminującej. Warto podkreślić fakt, iż zdawalność egzaminów zawodowych w CKZiU w Ostrołęce jest jedną z najwyższych w okolicy.

Jak wybrać kierunek żeby mieć zagwarantowaną pracę?

Szkoły policealne na bieżąco analizują i monitorują sytuację na rynku pracy, dlatego kierunki, jakie oferują w danym roku szkolnym, są dostosowane do zapotrzebowania.

Wybór kierunku zależy od zainteresowań danego kandydata. Dla osób, które łatwo nawiązują kontakt, mają pogodne usposobienie, myślą twórczo idealnymi kierunkami będą: opiekunka dziecięca lub terapeuta zajęciowy. Przez postępujący proces starzenia się wzrosło zapotrzebowanie na świadczenie usług opiekuńczych osobom chorym i niesamodzielnym. Warto więc wybrać takie zawody jak: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta. Atrakcyjnym zawodem dla pań jest bez wątpienia cieszący się nieustającym zainteresowaniem i poszukiwany na rynku zawód kosmetyczki.

Aby zostać uczniem CKZiU wystarczy legitymować się świadectwem ukończenia liceum lub technikum (matura nie jest wymagana). Od osób pragnących uczyć się na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych wymagane jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum.

Trwa rekrutacja na rok szkolny 2017/2018.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.ckziu.ostroleka.pl oraz w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce, ul. Parkowa 6, tel.: 29 764 66 37.

Zaplanuj dobrze swoją przyszłość – zdobądź nowy, atrakcyjny zawód!

f t g m