• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Technik sterylizacji medycznej

 

 

Technik sterylizacji medycznej

 

 

okres nauki — 1 rok w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • centralnych sterylizatorniach,
 • pracowniach endoskopowych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • gabinetach kontaktowych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • BHP,
 • organizacja pracy i ochrony zdrowia,
 • język angielski zawodowy,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • podstawy sterylizacji, mycia i dezynfekcji,
 • dobieranie metod dekontaminacji w zależności od rodzaju sprzętu i wyrobu medycznego,
 • wykonywanie mycia i dezynfekcji,
 • wykonywanie sterylizacji.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr I 70 godzin, semestr II 70 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.12. – Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych odbywa się pod koniec II semestru.

 

Pracownia kształcenia w zawodzie: Technik sterylizacji

f t g m