• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2020 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Technik sterylizacji medycznej

 

 

Technik sterylizacji medycznej

 

 

okres nauki — 1 rok w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
 • przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
 • przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji,
 • prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • centralnych sterylizatorniach,
 • pracowniach endoskopowych,
 • gabinetach stomatologicznych,
 • podręcznych sterylizatorniach na bloku operacyjnym,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • gabinetach kontaktowych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • wykonywanie dekontaminacji medycznej,
 • udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej,
 • zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • język migowy,
 • język obcy zawodowy w branży medycznej,
 • technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki,
 • technologia sterylizacji z elementami informatyki,
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr I  80 godzin, semestr II  80 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z.20. – Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej odbywa się pod koniec II semestru.

logo mazowsze

f t g m