• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Opiekunka dziecięca

 

 

Opiekunka dziecięca

 

 

okres nauki 2 lata w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego,
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychosomatyczny dziecka,
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych,
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • żłobkach,
 • przedszkolach,
 • domach małego dziecka,
 • szpitalach,
 • hospicjach,
 • ośrodkach zajmujących się opieką nad dziećmi sprawnymi i niepełnosprawnymi,
 • w charakterze niani.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • pielęgnacja i wychowanie dziecka,
 • opieka nad dzieckiem,
 • komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
 • zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,
 • język obcy zawodowy w ochronie zdrowia,
 • język migowy,
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr III 70 godzin, semestr IV  70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.04 – Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka odbywa się po zakończeniu nauki.

f t g m