• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

 

okres nauki 1 rok w systemie zaocznym

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji,
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej,
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • środowisku domowym osoby niepełnosprawnej,
 • instytucjach społecznych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo leczniczych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • opieka i pielęgnacja człowieka,
 • terapia zajęciowa i aktywizacja,
 • umiejętności opiekuńcze,
 • organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej,
 • wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii,
 • elementy anatomii i patologii człowieka,
 • język migowy,
 • język obcy w pomocy społecznej,
 • BHP.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr I 70 godzin, semestr II 70 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

SPO.01 – Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej odbywa się po zakończeniu nauki.

Pracownia kształcenia w zawodzie: Asystent osoby niepełnosprawnej

f t g m