• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Technik masażysta

 

 

Technik masażysta

 

okres nauki 2 lata w systemie dziennym lub wieczorowym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • usprawniania osób z zaburzeniami sprawności,
 • stosowania różnych technik masażu i gimnastyki leczniczej,
 • kształtowania właściwych postaw zdrowotnych,
 • wspierania i uczestniczenia w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • klubach sportowych,
 • gabinetach przychodni lekarskich,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • gabinetach lecznictwa uzdrowiskowego,
 • oraz tworzenia własnych gabinetów masażu.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • BHP,
 • organizacja pracy i ochrony zdrowia,
 • podstawy masażu,
 • zdrowie publiczne,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • język angielski zawodowy,
 • podstawy anatomii i fizjologii,
 • podstawy fizykoterapii i kinezyterapii,
 • podstawy masażu w medycynie,
 • pracownia kinezyterapii,
 • anatomia topograficzna,
 • wykonywanie masażu w medycynie,
 • wykonywanie masażu w sporcie,
 • wykonywanie masażu w zdrowiu.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II 70 godzin, semestr III 70 godzin, semestr IV 70 godzin

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.10 – Świadczenie usług w zakresie masażu odbywa się po zakończeniu nauki.

 

Pracownia kształcenia w zawodzie: Technik masazysta

f t g m