• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2021 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Technik masażysta

 

 

Technik masażysta

 

okres nauki 2 lata w systemie dziennym lub wieczorowym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • usprawniania osób z zaburzeniami sprawności,
 • stosowania różnych technik masażu i gimnastyki leczniczej,
 • kształtowania właściwych postaw zdrowotnych,
 • wspierania i uczestniczenia w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • zespołach rehabilitacyjnych szpitali i klinik,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych,
 • klubach sportowych,
 • gabinetach przychodni lekarskich,
 • gabinetach odnowy biologicznej,
 • gabinetach kosmetycznych,
 • gabinetach lecznictwa uzdrowiskowego,
 • oraz tworzenia własnych gabinetów masażu.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • podstawy przedsiębiorczości*,
 • organizacja i działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • język obcy w ochronie zdrowia,
 • podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia,
 • język migowy,
 • komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
 • teoretyczne podstawy masażu,
 • podstawy anatomii i fizjologii,
 • podstawy fizjoterapii,
 • wybrane zagadnienia kliniczne,
 • pracownia masażu,
 • pracownia fizjoterapii,
 • organizacja i stosowanie masażu,
 • anatomia topograficzna.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr III  60 godzin, semestr IV  60 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MS.01. Świadczenie usług w zakresie masażu odbywa się pod koniec IV semestru.

 

* prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

logo mazowsze

f t g m