• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Technik farmaceutyczny

 

 

Technik farmaceutyczny

 

 

okres nauki — 2,5 roku w systemie dziennym

Technik farmaceutyczny to osoba, która wspiera farmaceutę podczas pracy w aptece. Ma podstawowe, niezbędne informacje z zakresu farmacji i medycyny, potrafi określać właściwości leków, wskazywać właściwy sposób ich zażywania oraz przechowywania, jest w stanie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Do jego głównych zajęć należy sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych, kontrola ich jakości, wydawanie wybranych wyrobów medycznych i leków, a także prace administracyjne. Technik farmaceutyczny ściśle współpracuje z farmaceutą i pozostaje pod jego nadzorem.

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • kontroli jakości leków i wyrobów medycznych w laboratorium;
 • obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi a, w szczególności wydawania tych produktów w aptece;
 • udzielania porad farmaceutycznych i fachowej informacji o lekach;
 • sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • przeprowadzania analizy i kontroli produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych;
 • języka obcego ukierunkowanego zawodowo;
 • kształtowania właściwych postaw zdrowotnych.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • aptekach ogólnodostępnych,
 • aptekach szpitalnych,
 • punktach medycznych,
 • hurtowniach farmaceutycznych,
 • sklepach zielarsko-medycznych, zielarsko-drogeryjnych i sklepach specjalistycznych zaopatrzenia medycznego,
 • zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz zakładach przetwórstwa zielarskiego,
 • laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego,
 • laboratoriach naukowo-badawczych i innych laboratoriach kontrolnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • wychowanie fizyczne,
 • BHP i pierwsza pomoc,
 • organizacja pracy technika farmaceutycznego,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • język angielski zawodowy,
 • język migowy,
 • promocja zdrowia z elementami profilaktyki,
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii,
 • podstawy farmacji stosowanej,
 • farmakologia, 
 • analiza leków, 
 • farmakognozja, 
 • produkty kosmetyczne, 
 • technologia postaci leku, 
 • analiza produktów leczniczych, 
 • apteka szkoleniowa, 
 • farmakognozja ćwiczenia, 
 • świadczenia farmaceutyczne.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr III 70 godzin, semestr IV 70 godzin, semestr V 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.09 – Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa odbywa się po zakończeniu nauki.

 

Pracownia kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny - długi i szeroki stół z nadstawką na 20 stanowisk dla słuchaczy.

f t g m