• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Podolog

 

 

Podolog

 

 

okres nauki — 2 lata w systemie stacjonarnym (wieczorowym)

Podolog to osoba, która zajmuje się diagnozowaniem wad, zniekształceń i zaburzeń funkcji stopy, leczeniem występujących schorzeń, a także pielęgnacją stopy zdrowej i chorej.

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • przygotowywania wykonywania zabiegów profilaktyczno-pielęgnacyjno-leczniczych na stopach;
 • organizowania prac związanych z wykonywaniem zabiegów podologicznych;
 • prowadzenia edukacji i profilaktyki w zakresie zdrowia stóp;
 • prowadzenia dokumentacji związanej z prowadzeniem gabinetu podologicznego.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • prywatnych salonach podologicznych;
 • salonach kosmetycznych i SPA;
 • gabinetach odnowy biologicznej;
 • gabinetach fizjoterapeutycznych;
 • przychodniach;
 • salonach urody.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • BHP i pierwsza pomoc,
 • organizacja pracy i ochrony zdrowia,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • propedeutyka zdrowia,
 • język angielski,
 • język migowy,
 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii,
 • podologia ogólna,
 • fizjoterapia z elementami ortopedii i traumatologii w podologii,
 • kosmetologia w podologii,
 • podstawy dermatologii,
 • pracownia zabiegów podologicznych na stopie zdrowej,
 • pracownia zabiegów podologicznych na stopie chorej,
 • pracownia masażu i fizjoterapii w podologii,
 • dekontaminacja medyczna.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II 70 godzin, semestr III 105 godzin, semestr III 105 godzin,

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

FRK.05 – Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych odbywa się po zakończeniu nauki.

 

Pracownia kształcenia w zawodzie: Podolog

f t g m