• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2022 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Higienistka stomatologiczna

 

 

Higienistka stomatologiczna

 

 

okres nauki — 2 lata w systemie dziennym lub wieczorowym (stacjonarnym)

 

Higienistka to obecnie nieodłączny członek zespołu stomatologicznego, a tym samym bardzo przyszłościowy zawód, oferujący rozwój i ciekawą pracę. Zatrudnienie można znaleźć w poradniach i klinikach dentystycznych, prywatnych i publicznych gabinetach, a także w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Zawód higienistki cieszy się rosnącym zainteresowaniem. To idealny zawód dla osób, które lubią kontakt z ludźmi i potrafią wzbudzać zaufanie.

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa takich jak: badanie jamy ustnej, wykonywanie zabiegów profilaktycznych i kosmetycznych uzębienia usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów
 • samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej
 • samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych
 • udzielania instruktażu higieny jamy ustnej

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w gabinetach i przychodniach dentystycznych oraz gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • organizacja ochrony zdrowia
 • pierwsza pomoc
 • anatomia z fizjopatologią narządu żucia
 • informatyka
 • język migowy
 • język angielski zawodowy
 • podstawy psychologii i etyki
 • podstawy działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • materiały i leki w stomatologii
 • profilaktyka w stomatologii
 • pracownia działalności zawodowej higienistki stomatologicznej
 • pracownia organizacji gabinetu i stanowisk pracy lekarza i higienistki stomatologicznej
 • pracownia farmakoterapii stomatologicznej
 • pracownia zasad i technik wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych w stomatologii

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II 70 godzin, semestr III 70 godzin, semestr IV 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.02 – Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia odbywa się pod koniec IV semestru

logo mazowsze

f t g m