• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

 

Technik BHP

 

 

okres nauki — 1,5 roku w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • oceniać i kontrolować stan bezpieczeństwa i higieny pracy zakładzie pracy,
 • prowadzić doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i prawa pracy,
 • sporządzać stosowną dokumentacje,
 • analizować i oceniać ryzyko zawodowe,
 • ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • oceniać spełnienie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w środowisku pracy,
 • tworzyć plany naprawcze i formułować wnioski profilaktyczne,
 • przeprowadzać szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Urzędzie Dozoru Technicznego,
 • firmach szkoleniowych,
 • służbach bhp w zakładach pracy, placówkach, organizacjach.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • podstawy prawa pracy,
 • organizacja pracy,
 • techniczne bezpieczeństwo pracy,
 • ergonomia w procesie pracy,
 • zagrożenia w środowisku pracy,
 • kompetencje personalne i społeczne,
 • język angielski w bezpieczeństwie i higienie pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr II 70 godzin, semestr III  70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy odbywa się pod koniec III semestru.

f t g m