• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Asystentka stomatologiczna

 

 

Asystentka stomatologiczna

 

 

okres nauki — 1 rok w systemie stacjonarnym (wieczorowym)

Prowadzone badania wskazują, że zawód asystentka stomatologiczna jest zawodem poszukiwanym w krajach Unii Europejskiej. W Polsce również obserwuje się zwiększone zainteresowanie tym zawodem zarówno wśród pracodawców, jak i przyszłych pracowników. Wśród osób współpracujących z lekarzami dentystami bardzo często spotyka się obecnie tylko przyuczony personel na stanowisku przeznaczonym dla asystentki stomatologicznej, niemający świadomości, jakie zagrożenia dla zdrowia wynikają z realizacji zadań zawodowych wykonywanych bez wykształcenia kierunkowego, stąd wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowany personel.

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

 • przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy,
 • asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
 • przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii,
 • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

 • gabinetach, poradniach i klinikach dentystycznych prowadzonych przez jednostki prywatne bądź publiczne,
 • w firmach zajmujących się dystrybucją asortymentu stomatologicznego czy hurtowniach stomatologicznych.

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • anatomia z fizjopatologią narządu żucia,
 • materiałoznawstwo w stomatologii,
 • ergonomia w stomatologii,
 • dokumentacja gabinetu dentystycznego,
 • organizacja ochrony zdrowia,
 • pierwsza pomoc,
 • podstawy psychologii i etyki,
 • język angielski zawodowy
 • język migowy,
 • technologie informatyczne w gabinecie dentystycznym,
 • pracownia organizacji pracy w gabinecie dentystycznym,
 • techniki pracy w gabinecie dentystycznym.

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr I 70 godzin, semestr II 70 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

MED.01 – Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy odbywa się po zakończeniu nauki.

 

f t g m