• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2024 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Egzamin zawodowy PP 2019

 

Egzaminy zawodowe

 

 
 
  
Informacja o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu zawodowego

obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024
(Formuła 2019)
PDF
Harmonogram przeprowadzania egzaminu zawodowego
oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego
w roku szkolnym 2023/2024 roku
(Formuła 2019)
PDF
Komunikat dyrektora CKE z 18 sierpnia 2023 r.
w sprawie szczegółowych sposobów
dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu zawodowego
w roku szkolnym 2023/2024
(Formuła 2019)
PDF
Podstawy programowe kształcenia w zawodach
szkolnictwa branżowego obowiązujące od 1 IX 2019 r.
ZIP
Informatory o egzaminach
potwierdzających kwalifikacje w poszczólnych zawodach
Link www
Informacje o egzaminach zawodowych
znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
logo CKE

 

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy, do którego obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r.

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2012.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych w formułach 2012 i 2017 to:

 • inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
 • obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
 • część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostawanie warunków przeprowadzania egzaminu,
 • jawność zadań w części praktycznej egzaminu we wskazanych kwalifikacjach.

 

f t g m