• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2019 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Turniej tenisa stołowego z okazji 100 lat Niepodległej

 

19 października na terenie CKZiU w Ostrołęce rozegrany został turniej tenisa stołowego z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W turnieju wzięli udział słuchacze kształcący się na kierunkach: technik masażysta, opiekun medyczny i terapeuta zajęciowy. Rywalizowano w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni. W rozgrywki aktywnie włączyli się również pracownicy CKZiU w Ostrołęce. Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze z zachowaniem zasad fair play. Poza uczczeniem jubileuszu odzyskania niepodległości, turniej miał na celu integracje społeczności szkolnej oraz propagowanie czynnego wypoczynku. Nie zabrakło kibiców, którzy podgrzewali atmosferę zawodów. Zwycięzcy zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i dyplomami, a wszyscy biorący udział symbolicznymi nagrodami rzeczowymi. Nagrody zostały ufundowane przez dyrektora szkoły panią Dorotę Czyż.

Nastrój podczas zawodów oraz zaangażowanie zawodników pozwalają przypuszczać, iż turniej, który był rozgrywany po raz pierwszy na terenie CKZiU, zostanie powtórzony.

logo mazowsze

f t g m