• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2021 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Informacje ogólne o CKZiU w Ostrołęce

 

Nazwa instytucji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce
Status prawny: Jednostka budżetowa
Siedziba:

ul. Parkowa 6,

07-410 Ostrołęka,

tel./fax. 29 764-66-37

NIP: 758-235-70-85
REGON: 361464323
Dyrektor: dr Dorota Czyż

  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce jest zespołem, w skład którego wchodzą publiczne szkoły:

 • Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna w Ostrołęce,
 • Szkoła Policealna w Ostrołęce

oraz publiczna placówka

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce (CKZiU w Ostrołęce) zostało utworzone Uchwałą 25/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r. 

CKZiU w Ostrołęce ma siedzibę w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 (budynek po Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce). Organem prowadzącym CKZiU w Ostrołęce jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. CKZiU w Ostrołęce działa na podstawie statutu nadanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.

Statut CKZiU w Ostrołęce   PDF

CKZiU w Ostrołęce jest placówką umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Kierunek
Czas trwania nauki System nauki*
Asystentka stomatologiczna 1 rok w
Asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok  z
Opiekun medyczny 1 rok
dz; z
Opiekun osoby starszej 2 lata z
Opiekun w DPS 2 lata  z
Opiekunka dziecięca 2 lata dz; w; z
Opiekunka środowiskowa 1 rok  z
Technik BHP 1,5 roku  z
Technik masażysta 2 lata  dz; w
Technik sterylizacji medycznej 1 rok z
Technik usług kosmetycznych 2 lata dz; z
Terapeuta zajęciowy 2 lata dz; w

 

* Nauka w systemie dziennym (dz), wieczorowym (w) i zaocznym (z)

logo mazowsze

f t g m