• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2023 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Informacje ogólne o CKZiU w Ostrołęce

 

Nazwa instytucji: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce
Status prawny: Jednostka budżetowa
Siedziba:

ul. Parkowa 6,

07-410 Ostrołęka,

tel./fax. 29 764-66-37

NIP: 758-235-70-85
REGON: 361464323
Dyrektor: dr Dorota Czyż

  

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce 
jest zespołem, w skład którego wchodzą publiczne szkoły:

 • Medyczno-Społeczna Szkoła Policealna w Ostrołęce 

oraz publiczna placówka

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrołęce.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce (CKZiU w Ostrołęce) zostało utworzone Uchwałą 25/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 16 marca 2015 r. CKZiU w Ostrołęce ma siedzibę w Ostrołęce przy ulicy Parkowej 6 (budynek po Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce). Organem prowadzącym CKZiU w Ostrołęce jest Samorząd Województwa Mazowieckiego. Jednostka działa na podstawie statutu nadanego przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. CKZiU w Ostrołęce jest placówką umożliwiającą uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie.

 

Kliknij w poniższy obrazek aby przejść do strony zawierającej statuty: CKZiU oraz MSSP i CKU w Ostrołęce

Statut link

 

f t g m