• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2021 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Zdjęcie budynku CKZiU - dziedziniec od ulicy ChętnikaPUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA

ul. Parkowa 6, 07-410 Ostrołęka
tel. 29 764 66 37

BEZPŁATNA NAUKA ZAWODU

w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym

po szkole średniej
(matura nie jest wymagana)

Prowadzimy też kursy
SPRAWDŹ AKTUALNĄ OFERTĘ

Odwiedź nas na Facebook'u
napisz: sekretariat@ckziu.ostroleka.pl

 

Aktualnie trwają zapisy na kursy:

 • wstrzyknięcia podskórne (12 grudnia 2021 r.),
 • Masaż Shantala (14 grudnia 2021 r.),
 • opieka nad osobą ze stopą cukrzycową (9 stycznia 2022 r.),
 • kinesiotaping (data do ustalenia),
 • trener personalny (data do ustalenia).

Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 29 764 66 37 wew. 103

W dniu 4.12.2021 roku chętni słuchacze ostatniego semestru w zawodzie terapeuta zajęciowy wzięli udział w innowacji pedagogicznej pn.: „Profilaktyka zakażeń krwiopochodnych (HBV, HCV i HIV)”. Innowacja miała na celu szerzenie idei prozdrowotnych z wykorzystaniem elementów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Ponadto innowacja jest odpowiedzią na potrzebę poszerzenia wiedzy słuchaczy, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla kształcenia zawodowego i ustawicznego. Przeprowadzone zajęcia dodatkowe mają na celu podniesienie jakości kształcenia oraz uświadomienie słuchaczom istoty profilaktyki zakażeń krwiopochodnych. Innowacja została przeprowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu aplikacji ZOOM. Pomysłodawczynią i prowadzącą innowację była nauczycielka CKZiU, dr Paulina Szczerbo-Sawicka. Gratulujemy wszystkim słuchaczom, którzy aktywnie uczestniczyli w innowacji pedagogicznej.

Trening umiejętności społecznych

Plakat infomacje o kursie wstrzyknięcia podskórne

Gielda zawodow medycznych

logo mazowsze

f t g m