• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2019 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Egzamin zawodowy PP 2017

 

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie, w tym nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach, na podstawie której przeprowadzany jest egzamin.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2018/2019  PDF

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje informatory dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego od roku 2018 w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

Jednocześnie informuje, że informator składa się z części wspólnej oraz części szczegółowej dla poszczególnych zawodów.

Część ogólna do informatorów  PDF

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku PDF

 

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:

 • opiekun medyczny (532102)  PDF  
  Kwalifikacja
  MS.04  Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 • technik masażysta (325402PDF
  Kwalifikacja
  MS.01  Świadczenie usług w zakresie masażu

 • technik usług kosmetycznych (514207)  PDF
  Kwalifikacja AU.61  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy
  Kwalifikacja AU.62  Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

 

 • terapeuta zajęciowy (325907)  PDF
  Kwalifikacja MS.09 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 

Informatory dostępone są na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

>> Kliknij i przejdź do strony informatorów CKE <<

 

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Egzamin potwierdzajacy kwalifikacje w zawodzie jest formą oceny poziomu opanowania przez zdajacego wiedzy i umiejętnosci z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie. Wiedza i umiejętności dla każdego zawodu określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. 2017 poz. 860).

Podstawa programowa kształcenia dla poszczególnych zawodów znajduje się w Informatorach o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. 2017 poz. 1663).

logo mazowsze

f t g m