Opiekun w DPS

 

 

Opiekun w domu pomocy społecznej

 

 

okres nauki 2 lata w systemie zaocznym

 

W trakcie nauki słuchacz nauczy się:

Absolwenci mają możliwość zatrudnienia w:

Przedmioty nauczane w cyklu kształcenia:

Szkoła zapewnia bezpłatną praktykę zawodową: semestr III  160 godzin, semestr IV  160 godzin

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

Z.6. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej odbywa się pod koniec IV semestru.