• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  JESTEŚMY ZAWODOWCAMI!

 • 3

  AMBITNI, PROFESJONALNI

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2023 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Odbyły się kolejne edycje konkursów

10.05.2023 r. ambitni słuchacze naszego Centrum wzięli udział w V edycji konkursu anatomicznego pn. „Mistrz anatomii CKZiU” oraz II edycji konkursu z zakresu bhp i pierwszej pomocy przedmedycznej pn. „Mistrz RKO CKZiU”. Tradycyjnie już, jak co roku, do konkursu wykorzystano aplikację kahoot! W zmaganiach liczyła się nie tylko poprawna odpowiedź, ale także czas jej udzielenia, który maksymalnie wynosił 30 sekund.

Konkurs anatomiczny składał się z 35 pytań zamkniętych z jedną prawidłową odpowiedzią, zaś konkurs z pierwszej pomocy przedmedycznej liczył 30 pytań testowych.

Laureatami zostali:

I miejsce – tytuł MISTRZ ANATOMII CKZiU – Ewelina Gąsiorowska, słuchaczka kierunku technik masażysta,
II miejsce – Konrad Kolecki, słuchacz kierunku technik masażysta,
III miejsce – Katarzyna Późniewska-Sakowska, słuchaczka kierunku technik masażysta.

Bezpośrednio po konkursie anatomicznym słuchacze wzięli udział w konkursie z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej pn. „RKO – Ratuj Każdą Osobę”.

I miejsce – MISTRZ RKO CKZiU – Sylwia Gumkowska, słuchaczka kierunku higienistka stomatologiczna,
II miejsce – Zuzanna Łępicka, słuchaczka kierunku m.in. technik farmaceutyczny,
III miejsce – Katarzyna Późniewska-Sakowska, słuchaczka kierunku technik masażysta.

Celem obydwu konkursów było przede wszystkim poszerzenie wiedzy z zakresu nauk medycznych, zainteresowanie zagadnieniami z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i anatomii oraz fizjologii organizmu ludzkiego, a także propagowanie wiedzy z ww. dziedzin.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom ambicji i odwagi zmierzenia się z trudnym i wymagającym przeciwnikiem, jakim jest królowa nauk medycznych – anatomia oraz wykazania się ogromnym poziomem wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pomysłodawczynią konkursu i jednocześnie autorką pytań była dr n. zdr. Paulina N. Szczerbo-Sawicka.

Drodzy Słuchacze, Wasz poziom wiedzy i szybkość udzielania poprawnych odpowiedzi napawają ogromnym optymizmem i sprawiają, że w Waszym towarzystwie człowiek może czuć się bezpiecznie! 😊

f t g m