• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2021 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

 

--- NIEAKTUALNE (roztrzygniete) --- 

Kliknij w poniższy link aby zobaczyć pełną treść ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego: Nr sprawy ADM.261.4.2019 (art. 4 pkt 8 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych) oraz informacje o WYBORZE OFERTY opublikowane na stronie BIP CKZiU w Ostrołęce:

Zapytanie ofertowe: Dostawa sprzętu multimedialnego na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce.

logo mazowsze

f t g m