• 1

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 2

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 3

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

 • 4

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W OSTROŁĘCE

Copyright 2019 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrołęce

Seminarium „EMPATIA W PEDAGOGICE I ZARZĄDZANIU”

 

16 października 2018 r. w siedzibie naszego Centrum zostały wygłoszone 2 wykłady pt. „Empatia w procesie wychowania i zarządzania” oraz „Kreowanie empatii w życiu pedagogicznym i społecznym”.

Ponownie w ramach współpracy z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Gdańsku, mieliśmy okazję gościć nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pedagogów szkolnych, opiekunów i wychowawców oraz osoby zainteresowane zagadnieniem. Swoją obecnością zaszczycili nas też m. in. Starosta Ostrołęcki – Stanisław Kubeł, Przewodniczący Rady Powiatu - Krzysztof Mróz, wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce – Anna Wiktorska.

Referaty (dr. Romana Gawrycha, prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Endlera) i dyskusję licznie zgromadzonych uczestników seminarium uświetniły występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Warmiaku działającej w ramach Zespołu Szkół SIGiE im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce oraz Zespołu KGW „CHUDKOZIONKI”, które były doskonałym uzupełnieniem omawianych zagadnień.

Głównym celem seminarium było ukazanie roli i znaczenia empatii w skutecznym realizowaniu zadań związanych z procesami zachodzącymi we współczesnej pedagogice i zarządzaniu. Treści, które zostały przedstawione, oparto o najnowsze osiągnięcia naukowe dotyczące inteligencji emocjonalnej, pedagogiki kreatywnej, neurobiologii, pedagogiki pracy, psychologii zarządzania czy behawioryzmu.

Wykładowcom dziękujemy za interesujące przedstawienie tematu, uczestnikom za liczne przybycie, zaangażowanie i aktywny udział. Mamy nadzieję, że spotkanie było okazją do wymiany myśli i wzajemnego lepszego poznania się.

logo mazowsze

f t g m